KEY Koleji Robotik Kodlama Eğitimi

Robotlar, sensörler yardımı ile etrafından veriler toplayan ve bunları yorumlayarak çıktı üreten aygıtlardır. Robotik ise robotların belli bir amaç için kullanılmasını sağlamak amacıyla üretilmesini sağlayan bilim dalı olarak tanımlanabilir. Robotik alanında birçok mühendislik dalı ve sosyal bilimler dalı bir arada çalışıyor. Son günlerde robotlarda sağlanan gelişmeler, bu konunun gelecek için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca robotik ve kodlama sayesinde çocukların eğitim ve sosyal hayatlarında da olumlu gelişmeler izleniyor.

Robotik Kodlama

Çocuk Gelişimine Olumlu Etkileri

Çocuklar için robotik kodlamaya başlamak, öncelikle oyuncaklarla olmalıdır. Robotik ve kodlama için özel olarak tasarlanan özel setler sayesinde çocukların bu alanda gelişmeler elde etmesi sağlanabilir. Ortalama olarak 10 yaşına kadar oyuncak ve alternatif bazı yöntemler ile kazandırılması gereken kodlama yeteneği, bu yaştan sonra programlama dilleri ile devam ettirilmelidir. Peki, robotik ve kodlama çocuklara nasıl etki eder?

  • Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar,
  • Özgüvenlerinin artmasını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar,
  • Takım olarak çalışma konusunda da ciddi anlamda gelişmeler sağlar ve iletişim yönünden geliştirir,
  • Problem çözme konusunda farklı çözümleri daha hızlı bir şekilde üretmeyi başarırlar. Bu da çözüm odaklı kişiler olmasını sağlar,
  • Zihinsel olarak sağladığı gelişim sayesinde sadece bu alanda değil, eğitim hayatındaki diğer dersleri de anlamaları kolaylaşır. Bu da okuldaki başarısını etkileyerek, daha başarılı bireyler olmalarını sağlar,
  • Grup olarak çalışma sayesinde sorumluluk bilinci kazanır ve aldığı sorumlulukları da yerine getirme konusunda ilerleme kaydeder.

3D yazıcısından lehim tabancasına kadar "MAKER" üretime dayalı atölyemizdir.

Öğrencilerimiz burada en temel öğüdümüzü gerçekleştirir:

Hayal Et – Tasarla – Üret ve Paylaş.

maker

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileriyle ders içeriklerini 3 boyutlu olarak oluşturuyoruz, öğrencilerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor.

vr